24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Sunu Slaytları

Güncelleme ToplantısıKardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu / Serviste yatan hastanın değerlendirilmesinde ekokardiyografinin rolü
25 Ekim 2008 Cumartesi 08:30-09:45 / Salon 1
SempozyumKoroner Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu / Koroner arter hastalığında göz ardı edilenler
25 Ekim 2008 Cumartesi 10:30-11:45 / Salon 1
Uydu SempozyumuASTRA ZENECA TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / CRP tedavi hedefi olacak mı? JUPITER Çalışması
25 Ekim 2008 Cumartesi 12:30-13:45 / Salon 1SERVIER TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Koroner arter hastalığı tedavisinde yeni bir dönem başlıyor! / “Beautiful Çalışması”
25 Ekim 2008 Cumartesi 14:15-15:30 / Salon 1SERVIER TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / RAAS Blokajı: Korunma ve tedavide yeni ne var?
25 Ekim 2008 Cumartesi 16:00-17:15 / Salon 1BAYER TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Güncel antihipertansif tedavi stratejilerinde KKB’lerin rolü
25 Ekim 2008 Cumartesi 17:45-19:00 / Salon 1
Güncelleme ToplantısıST yükselmesiz akut koroner sendromlar: 2008 güncelleme
25 Ekim 2008 Cumartesi 08:30-09:45 / Salon 2ST yükselmeli akut miyokard enfarktüsü: 2008 güncelleme
25 Ekim 2008 Cumartesi 10:30-11:45 / Salon 2
Uydu SempozyumuPFIZER TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Teketek "Zamanda Yolculuk" ´88-´98-´08
25 Ekim 2008 Cumartesi 12:30-13:45 / Salon 2İ. E. ULAGAY-MENARİNİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Hipertansiyon gerçeği
25 Ekim 2008 Cumartesi 14:15-15:30 / Salon 2İ. E. ULAGAY-MENARİNİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Kardiyovasküler korumada ACE inhibisyonu
25 Ekim 2008 Cumartesi 16:00-17:15 / Salon 2
Günlük Uygulamada KardiyolojiMezuniyet öncesine nostalji: Semptomlara yaklaşım ve ayırıcı tanı
25 Ekim 2008 Cumartesi 08:30-09:45 / Salon 3Kalp yetersizliğine pratik yaklaşım
25 Ekim 2008 Cumartesi 10:30-11:45 / Salon 3
Uydu SempozyumuBOEHRINGER INGELHEIM TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Kardiyak ve vasküler korumanın dünü, bugünü, yarını
25 Ekim 2008 Cumartesi 12:30-13:45 / Salon 3SANOFI AVENTIS TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Etkili hipertansiyon tedavisinde beklentiler ve ötesi
25 Ekim 2008 Cumartesi 16:00-17:15 / Salon 3
Güncelleme ToplantısıPeriferik girişimlerde yaklaşım: Endikasyonları ve olgularla uygulama prensipleri
25 Ekim 2008 Cumartesi 08:30-09:45 / Salon 4Hipertansiyon Çalışma Grubu / Hipertansiyonda gözden kaçanlar
25 Ekim 2008 Cumartesi 10:30-11:45 / Salon 4Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu / Kardiyomiyopatileri nasıl tanıyalım, takip ve tedavi edelim? Yaklaşımlarının değerlendirmesi
25 Ekim 2008 Cumartesi 08:30-09:45 / Salon 5Ekokardiyografide zor kararlar
25 Ekim 2008 Cumartesi 10:30-11:45 / Salon 5
SempozyumNegatif çalışmalardan neler öğrendik?
26 Ekim 2008 Pazar 08:30-09:45 / Salon 1İlaç Salınımlı stent dünyası 2008
26 Ekim 2008 Pazar 10:30-11:45 / Salon 1
Nasıl Yapalım?Lipid Çalışma Grubu / Ömür boyu statin alacak hastanın takibi ve sık karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri
26 Ekim 2008 Pazar 12:30-13:30 / Salon 1
SempozyumStabil koroner arter hastalığında en uygun yaklaşım
26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15 / Salon 1Alışkanlıkların ve beklentilerin gözden geçirilmesi
26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00 / Salon 1
Uydu SempozyumuMSD-SCHERING PLOUGH TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Kolesterol gündemi, hedefe varmak için soru - yorum
26 Ekim 2008 Pazar 17:30-18:45 / Salon 1
SempozyumLipid Çalışma Grubu / Lipidler konusunda güncel sorunlara pratik yaklaşımlar
26 Ekim 2008 Pazar 08:30-10:00 / Salon 2
Nasıl Yapalım?Aritmi Çalışma Grubu / Kardiyak resenkronizasyon tedavisi
26 Ekim 2008 Pazar 12:30-13:30 / Salon 2
SempozyumÇok kesitli BT: Gerçekten 10 dakikada kansız anjiyografi mi? Söylenenler ve söylenmeyenler
26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15 / Salon 2Girişimsel kardiyolojide komplikasyonlar: Olgularla pratik yaklaşım, püf noktalar.
26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00 / Salon 2
Uydu Sempozyumuİ. E. ULAGAY-MENARİNİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / Beta Bloker Gerçeği
26 Ekim 2008 Pazar 17:30-18:45 / Salon 2
Günlük Uygulamada KardiyolojiGirişimsel tedavi imkanı olmayan merkezde ST yükselmesiz akut koroner sendroma yaklaşım
26 Ekim 2008 Pazar 08:30-09:45 / Salon 3Girişimsel tedavi imkanı olmayan merkezde akut miyokard enfarktüsüne yaklaşım
26 Ekim 2008 Pazar 10:30-11:45 / Salon 3
Nasıl Yapalım?Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu / Kapak hastalarında enfektif endokardit proflaksisini nasıl yapalım?
26 Ekim 2008 Pazar 12:30-13:30 / Salon 3
Günlük Uygulamada KardiyolojiPoliklinikte takip ve tedavi-1
26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15 / Salon 3Kalbin enfeksiyöz ve enflamatuvar hastalıklarında 2008 güncelleme
26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00 / Salon 3
Uydu SempozyumuBOEHRİNGER INGELHEIM TARAFINDAN DÜZENLENEN UYDU SEMPOZYUMU / STEMİ tedavisinde yeni yaklaşımlar; reperfüzyonda zamanın ve yardımcı tedavilerin yeri
26 Ekim 2008 Pazar 17:30-18:45 / Salon 3
TKD - TÜRK KALP DAMAR CER. DERNEĞİ ORTAK OTURUMU26 Ekim 2008 Pazar 08:30-09:45 / Salon 4
Karşıt GörüşKapak Hastalıkları Çalışma Grubu / Kapak trombozlarının tedavisinde trombolitik tedavi verelim/vermeyelim
26 Ekim 2008 Pazar 10:30-11:45 / Salon 4
Nasıl Yapalım?KV Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu / Trombolitik ve heparin tedavisinde hemşirelik uygulamaları nasıl olmalıdır?
26 Ekim 2008 Pazar 12:30-13:30 / Salon 4
TKD- TÜRK PED KARD DERNEĞİ ORTAK OTURUMUKoroner dışı girişimsel tedaviler: Endikasyonları ve olgularla uygulama prensipleri
26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15 / Salon 4
SempozyumErişkin Konjenital Çalışma Grubu / Adolesan/erişkin çağa gelen konjenital kalp hastalarının izlemi: sorunlar ve yaklaşım
26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00 / Salon 4
Karşıt GörüşKapak Hastalıkları Çalışma Grubu / *Kapak trombozlarının tedavisinde trombolitik tedavi verelim/vermeyelim / *Çok damar hastalığı ve sol ventrikül disfonksiyonu
26 Ekim 2008 Pazar 08:30-09:45 / Salon 5
SempozyumHipertansiyon Çalışma Grubu / Hipertansiyon tanı ve tedavisine güncel yaklaşım
26 Ekim 2008 Pazar 10:30-11:45 / Salon 5
Güncelleme ToplantısıLipid Çalışma Grubu / Dislipidemide 2008 yılında hala tartışılan konular
26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15 / Salon 5
SempozyumAritmi Çalışma Grubu / Aritmilere Yaklaşım
26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00 / Salon 5
Görsel İnteraktif Ekokardiyografi Kursu - 1İskemik kalp hastalığının çeşitli görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi
26 Ekim 2008 Pazar 08:30-09:45 / Salon 6
Görsel İnteraktif Girişimsel Kardiyoloji Kursu - 1Koroner anjiyografi okuma ve yorumlama
26 Ekim 2008 Pazar 10:30-11:45 / Salon 6
Görsel İnteraktif EKG Kursu-1Aritmi Çalışma Grubu / Aritmilerde EKG, örneklerle tartışalım
26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15 / Salon 6
Görsel İnteraktif Ekokardiyografi Kursu-2Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde ekokardiyografik yaklaşım
26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00 / Salon 6
Sözlü BildirilerDüşmanımızı tanıyalım: Farklı yönleri ile atriyal fibrilasyon
26 Ekim 2008 Pazar 08:30-09:45 / Salon 7Atrium ve ventrikül fonksiyonlarını değerlendirmede yeni ekokardiyografik yöntemler
26 Ekim 2008 Pazar 10:30-11:45 / Salon 7Kapak hastalığı: eski sorun, yeni yaklaşımlar
26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15 / Salon 7Fonksiyonu büyük, kendisi küçük hücre: endotel
26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00 / Salon 7Kalp yetersizliğinde güncel yaklaşımlar
26 Ekim 2008 Pazar 08:30-09:45 / Salon 8Konjenital kalp hastaliğinda perkütan çözümler
26 Ekim 2008 Pazar 10:30-11:45 / Salon 8Koroner arter hastalığı belirlemede klasik risk faktörlerinin ötesi
26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15 / Salon 8Kardiyovasküler fonksiyonu bozan farklı sorunlar, yeni çözümler
26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00 / Salon 8Kardiyovasküler hastalıkta farklı tanı yöntemlerinin kullanımı
26 Ekim 2008 Pazar 08:30-09:45 / Salon 9Tanıdan tedaviye hipertansiyon
26 Ekim 2008 Pazar 10:30-11:45 / Salon 9Kalp-böbrek-beyin üçgeni: yeni neler var?
26 Ekim 2008 Pazar 14:00-15:15 / Salon 9Risk Faktörlerinden Kalp Yetersizliği ve Miyokard Enfarktüsüne: Yeni Çalışmalar
26 Ekim 2008 Pazar 15:45-17:00 / Salon 9
Karşıt Görüş65 yaşında emekli bir hemşirede asemptomatik ciddi mitral yetersizliği saptanmıştır
27 Ekim 2008 Pazartesi 08:30-09:45 / Salon 1
SempozyumAsemptomatik yüksek riskli hastayı nasıl belirleyelim?
27 Ekim 2008 Pazartesi 10:30-11:45 / Salon 1
Nasıl Yapalım?Uykuda gözden kaçırdığımız bir hastalık: Obstrüktif uyku apne hastalığı
27 Ekim 2008 Pazartesi 12:30-13:30 / Salon 1
SempozyumAtriyal fibrilasyon tedavisinde 2008´de neredeyiz?
27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15 / Salon 1Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu / Mitral Yetersizlik: Sık bir soruna ekokardiyografik bakış
27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00 / Salon 1
Zor OlguGirişimsel kardiyolojide zor olgular / Aritmide zor olgular
27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15 / Salon 2
Sempozyum2008´de Yanıt Bulan Sorular
27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00 / Salon 2
Günlük Uygulamada KardiyolojiPoliklinikte takip ve tedavi-2
27 Ekim 2008 Pazartesi 08:30-09:45 / Salon 3Kalp dışı damar hastalıklarında yaklaşım: Ayırıcı tanı ve ilk yaklaşım
27 Ekim 2008 Pazartesi 10:30-11:45 / Salon 3
Nasıl Yapalım?Hipertansiyon Çalışma Grubu / Dirençli Hipertansiyona Alternatif Tedavi Yaklaşımları
27 Ekim 2008 Pazartesi 12:30-13:30 / Salon 3
Günlük Uygulamada KardiyolojiKardiyak Aciller
27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15 / Salon 3Aritmi Çalışma Grubu / Örneklerle Pratik Aritmi Tedavisi
27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00 / Salon 3
Ortak OturumTKD - ATUDER Ortak Oturumu
27 Ekim 2008 Pazartesi 08:30-09:45 / Salon 4
TKD - Bosna Hersek Kardiyologları Birliği Ortak OturumuAkut koroner olaylarda ivedi ve acil durumlar
27 Ekim 2008 Pazartesi 10:30-11:45 / Salon 4
Nasıl Yapalım?Koroner Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu / Miyokard enfarktüsünün evrensel tanımı
27 Ekim 2008 Pazartesi 12:30-13:30 / Salon 4
SempozyumHalkımızda yüksek kardiyometabolik risk nedenleri
27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15 / Salon 4KV Hemşire ve Teknisyenlik Çalışma Grubu / Aritmiye Yönelik Tedaviler ve Hemşirelik Bakımı
27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00 / Salon 4
Karşıt GörüşErişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu / Erişkin yaşa ulaşan her ASD kapatılsın/kapatılmasın / Aritmi Çalışma Grubu / Supraventriküler taşikardilerin öncelikli tedavisi tıbbidir/ablasyondur
27 Ekim 2008 Pazartesi 08:30-09:45 / Salon 5Lipid Çalışma Grubu / Statinlerin pleotropik etkileri vardır/yoktur / Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu / Kalp yetersizliğinde inotropik tedavi yararlıdır/zararlıdır.
27 Ekim 2008 Pazartesi 10:30-11:45 / Salon 5
Nasıl Yapalım?Eisenmenger sendromunda tanı ve izlem
27 Ekim 2008 Pazartesi 12:30-13:30 / Salon 5
SempozyumKapak Hastalıkları Çalışma Grubu / Kapak hastalıklarında antikoagülasyon
27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15 / Salon 5
Zor OlguKlinik kardiyolojide zor olgular / Ekokardiyografide zor olgular
27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00 / Salon 5
Görsel İnteraktif Ekokardiyografi Kursu - 3Protez kapak hastalıklarının görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi: Geleneksel yaklaşım ve yeni teknikler
27 Ekim 2008 Pazartesi 10:30-11:45 / Salon 6
Görsel İnteraktif EKG Kursu - 2Akut koroner sendromlarda EKG, örneklerle tartışalım
27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15 / Salon 6
Görsel İnteraktif Girişimsel Kardiyoloji Kursu - 3ASD ve PFO kapatılması
27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00 / Salon 6
Sözlü BildirilerGüncel tekniklerin ekokardiyografide uygulanması
27 Ekim 2008 Pazartesi 08:30-09:45 / Salon 7Türk halkinda risk etmenleri: yeni neler var?
27 Ekim 2008 Pazartesi 10:30-11:45 / Salon 7Elektrofizyolojide tanıdan ablasyona neler öğrendik?
27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15 / Salon 7Akut miyokard enfarktüsü: farklı parametreler, yeni yaklaşımlar
27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00 / Salon 7Kardiyovasküler Hastalıklarda Yeni Gelişmeler
27 Ekim 2008 Pazartesi 08:30-09:45 / Salon 8Eski soruna yeni tanısal yaklaşım: protez kapak trombüsü
27 Ekim 2008 Pazartesi 10:30-11:45 / Salon 8Kardiyolojide kök hücre uygulamaları
27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15 / Salon 8Koroner arter hastalıkları: Yenilikler
27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00 / Salon 8Genetik risk faktörlerinden bilinmeyenler
27 Ekim 2008 Pazartesi 08:30-09:45 / Salon 9Koroner arter hastalığında trombositleri nasıl daha iyi baskılayalım?
27 Ekim 2008 Pazartesi 10:30-11:45 / Salon 9Kardiyovasküler hastalıkta genetiğin önemi
27 Ekim 2008 Pazartesi 14:00-15:15 / Salon 9Koroner arter hastalığında sıra dışı yaklaşımlar
27 Ekim 2008 Pazartesi 15:45-17:00 / Salon 9
2015 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.

Teknolojisi: Portal Grup &